Lớp học tiếng Đức B2 Online

Lớp học tiếng Đức B2 Online
Địa điểm học: Online
Học phí: Liên hệ
Trình độ: B2
Số lượng học viên: 12-15
Ngày khai giảng: 2024-06-25
Thời gian học: 48 buổi (144 giờ)

Tổng quan về bằng B2:

 • Trình độ tiếng Đức B2 khác B1 ở 2 điểm là từ vựng và khả năng nói. Tuy nhiên, ngữ pháp tiếng Đức B2 rất khó nắm bắt và thành thạo.
 • Quan trọng hơn cả, trình độ B2 trong tiếng Đức yêu cầu khảh năng nói tiếng Đức cao hơn nhiều, nhanh và lưu loát hơn.

Ưu điểm khoá học:

 • Được chỉnh sửa những lỗi sai về phát âm, ngữ pháp ngay lập tức.
 • Tham gia học nhóm, chia nhóm nâng cao khả năng giao tiếp.
 • Học tập hiệu quả với các trò chơi học thuật hấp dẫn giúp học viên ôn tập hiệu quả.
 • Nhận đầy đủ tài liệu từ giảng viên trước các buổi học.

Thời lượng:

 • 48 buổi (144 giờ).
 • 3 buổi/tuần, 3h/buổi.

Giáo viên:

 • Giáo viên Việt Nam và bản xứ kết hợp giảng dạy.

Kết quả đạt được:

 • Đọc, hiểu các văn bản (kể cả các đoạn quảng cáo ngắn đến những văn bản dài, phức tạp hơn.
 • Diễn đạt được tất những nội dung liên quan đến bản thân, khả năng diễn đạt mạch lạc bằng văn bản.
 • Có khả năng nhận biết, sữa chữa, điều chỉnh những lỗi chính tả hoặc cấu trúc câu mắc lỗi.
 • Có thể đào tạo, giảng dạy tiếng Đức.
 • Nắm rõ các kiểu cấu trúc câu, các dạng ngữ pháp.

  Các trường được đánh dấu * là bắt buộc