Lớp học tiếng Đức B2 Offline

Lớp học tiếng Đức B2 Offline
Địa điểm học: 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Học phí: Liên hệ
Trình độ: B2
Số lượng học viên: 12-15
Ngày khai giảng: 2024-06-20
Thời gian học: 48 buổi (144 giờ)

Tổng quan về bằng B2:

 • Trình độ tiếng Đức B2 khác B1 ở 2 điểm là từ vựng và khả năng nói. Tuy nhiên, ngữ pháp tiếng Đức B2 rất khó nắm bắt và thành thạo.
 • Quan trọng hơn cả, trình độ B2 trong tiếng Đức yêu cầu khảh năng nói tiếng Đức cao hơn nhiều, nhanh và lưu loát hơn.

Thời lượng:

 • 48 buổi (144 giờ).
 • 3 buổi/tuần, 3h/buổi.

Giáo viên:

 • Giáo viên Việt Nam và bản xứ kết hợp giảng dạy.

Kết quả đạt được:

 • Đọc, hiểu các văn bản (kể cả các đoạn quảng cáo ngắn đến những văn bản dài, phức tạp hơn.
 • Diễn đạt được tất những nội dung liên quan đến bản thân, khả năng diễn đạt mạch lạc bằng văn bản.
 • Có khả năng nhận biết, sữa chữa, điều chỉnh những lỗi chính tả hoặc cấu trúc câu mắc lỗi.
 • Có thể đào tạo, giảng dạy tiếng Đức.
 • Nắm rõ các kiểu cấu trúc câu, các dạng ngữ pháp.

  Các trường được đánh dấu * là bắt buộc