Lớp học tiếng Đức A2 Online

Lớp học tiếng Đức A2 Online
Địa điểm học: Online
Học phí: Liên hệ
Trình độ: A2
Số lượng học viên: 12-15
Ngày khai giảng: 2024-06-25
Thời gian học: 48 buổi (144 giờ)

Tổng quan về bằng A2:

 • Ở A2 học viên viên sẽ học cách sử dụng những gì đã học ở A1 vào các công việc như viết văn bản, giao tiếp với mọi người.
 • Khoá học A2 là khoá học đặt nền móng cho tiếng Đức ở trình độ cao hơn.

Ưu điểm khoá học:

 • Được chỉnh sửa những lỗi sai về phát âm, ngữ pháp ngay lập tức.
 • Tham gia học nhóm, chia nhóm nâng cao khả năng giao tiếp.
 • Học tập hiệu quả với các trò chơi học thuật hấp dẫn giúp học viên ôn tập hiệu quả.
 • Nhận đầy đủ tài liệu từ giảng viên trước các buổi học.

Thời lượng:

 • 48 buổi (144 giờ).
 • 3 buổi/tuần, 3h/buổi.

Giáo viên:

 • Giáo viên Việt Nam và bản xứ kết hợp giảng dạy.

Kết quả đạt được:

 • Hiểu được nội dung chính của các cuộc hội thoại hằng ngày, cũng như các thông báo bằng radio hoặc tin nhắn điện thoại.
 • Có được những thông tin quan trọng nhất từ những bài báo ngắn, quảng cáo hằng ngày và các thông báo công cộng.
 • Điền vào biểu mẫu bình thường trong các cửa hàng hoặc tại các ngân hàng, văn phòng chính phủ.
 • Viết và truyền tải thông điệp về tình hình của bản thân.
 • Giới thiểu bản thân và trao đổi thông tin cá nhân trong các cuộc trò chuyện.

  Các trường được đánh dấu * là bắt buộc