Lớp học thử tiếng Đức level A1

Lớp học thử tiếng Đức level A1
Địa điểm học: Online
Học phí: Miễn phí
Trình độ: A1
Số lượng học viên: 20
Ngày khai giảng: 2024-05-20
Thời gian học: 30 ngày

Mô tả khoá học:

Trong khóa học tiếng Đức A1, chúng tôi tập trung vào các chủ đề hàng ngày để xây dựng nền tảng kiến thức cho học viên. Chúng tôi giúp họ tự tin giao tiếp, lắng nghe và hiểu các buổi hội thảo đơn giản với tốc độ phù hợp. Đồng thời, chúng tôi đảm bảo họ nắm vững cơ bản về ngữ pháp để tiếp tục phát triển ở các cấp độ cao hơn.

Tài liệu học tập:

  • Tài liệu giảng dạy cho khoá tiếng Đức A1 gồm:
  • Sách giáo khoa: Menschen A1, Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch
  • Sách bài tập: Menschen A1, Arbeitsbuch
  • Kèm theo: CDs (các bài luyện kỹ năng nghe)

    Các trường được đánh dấu * là bắt buộc